Make your own free website on Tripod.com
 
ทีวีซีรี่ย์ เรื่องดัง เคนโด้ (Ore wa Otoko da! - ข้าคือ ลูกผู้ชาย!)...

 

รูปหายากเหล่านี้ต้องขอขอบคุณ คุณประกิจ และ พี่ BOON ด้วยนะครับ