Make your own free website on Tripod.com
อู่ซ่อมรถที่มัตสึยาม่าทำงาน 自動車修理工場


อนที่ 36 (เจ้าชายขี่ม้าขาวจากฟากฟ้า) นี่เป็นบริเวณที่ตั้งอู่ซ่อมรถที่มัตสึยาม่าทำงานอยู่

① จุดที่ โคจิ กับ มิซาโอะ พบเห็น มัตสึยาม่า ที่กำลังทำงานอยู่โดยบังเอิญ พิกัดแผนที่
② มุมมองจากฉากที่ มัตสึยาม่า เข้ามาทำงานในอู่ซ่อมรถ พิกัดแผนที่
③ บริเวณที่โคจิพูดคุยกับมัตสึยาม่าสังเกตุด้านบนจะเป็นรางรถโมโนเรล พิกัดแผนที่