Make your own free website on Tripod.com

VAP's DVD-BOX Anthology of Making "Ore wa Otoko da !"
สัมภาษณ์ ดารานำ โมริตะ เคนซาคุ

* การได้รับคัดเลือกให้เป็นดาราแสดงนำ
* การถ่ายทำภาพยนตร์ทีวีในสมัยนั้น
* การรับบทเป็นนักเรียนมัธยมปลาย
* เพื่อนๆที่ร่วมแสดง
* วัยรุ่นกับการค้นหาความหมายของชีวิต

สัมภาษณ์แบบเปิดอกเกี่ยวกับความทรงจำและภาพเก่าๆในสมัยนั้น ( DVD-BOX 1 ความยาวประมาณ 20 นาที )

กลับสู่หน้าหลัก