Make your own free website on Tripod.com

ตอนที่ 4: รวมกันที่แหลม อิซุ

ความรวมโดยย่อ

ผลการสอบปรากฏว่าสมาชิกชมรมเคนโด้สอบผ่านหมดโดยโคจิสอบได้ที่ 9 (มิซาโอะได้ที่ 1 ตามคาด) โคจิวางแผนออกแคมป์ฝึกเคนโด้และได้รับคำแนะนำจากคุณปู่ให้ไปพักที่วัดที่แหลมอิซุ ชมรมดรัมเมเยอร์ก็ออกแคมป์ที่เดียวกันด้วย

ขณะที่ทีมเคนโด้พักอย่ในวัด ทีมดรัมเมเยอร์กลับอยู่บ้านพักสำราญใจ ทั้งยังมีนายอากิโอะ (พ่อครัวร้าน Snack Seven) ตามมาช่วยทำอาหารให้อีก ในขณะที่ทีมเคนโด้ต้องตกปลาและทำอาหารกินกันเอง

ปู่ของโคจิแวะมาสมทบและร่วมมือกับเจ้าอาวาสเพื่อให้สมาชิกทั้งสองชมรมที่เป็นปรปักษ์ต่อกันหันมาจับมือกัน

หมายเหตุ

แหลมอิซุ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังของญี่ปุ่น อยู่ใกล้ทะเลสาบฮาโกเน่ จากแหลมอิซุ สามารถมองเห็นภูเขาฟูจีได้ชัดเจน นักเรียนญี่ปุ่นมักออกแคมป์กันแถวนี้ ส่วนภูเขาที่ทั้ง 2 ชมรมไปออกแค้มป์กันคือ Darumayama ครับ